ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ยุ้ย
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: