ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
nok
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
รับราชการ
คำแนะนำตัว
:
I am sakuna
รูปภาพ
: