ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๋ย
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ปุ๋ยค่ะ พระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ
รูปภาพ
: