ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้อม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ทุกสิ่งเป็นได้โดยพระเจ้า
รูปภาพ
: