ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิว
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ลพบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God Is My HOPe
รูปภาพ
: