ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ๊ค
อายุ
:
43 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีครับ
รูปภาพ
: