ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฟิวส์
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
แพทย์/พยาบาล
คำแนะนำตัว
:
ไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่กว่ารักที่ไม้กางแขน
รูปภาพ
: