ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เม่ง
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พะเยา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
หวัด D คับ
รูปภาพ
: