ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบียร์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีครับ
รูปภาพ
: