ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
พลอย
อายุ
:
41 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ออกแบบ/ดีไซน์
คำแนะนำตัว
:
....?????.....
รูปภาพ
: