ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กานต์
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
เราเป็นพี่น้องกัน(ในพระคริสต์ไง)ทำงง
รูปภาพ
: