ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เอิร์ธ
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง!!
รูปภาพ
: