ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อุ๋ม
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุรินทร์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะพี่น้องคริตเตียนทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรค่ะ
รูปภาพ
: