ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โรจ
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
อยากได้รับการนุนใจจากนุชน ต่างๆ
รูปภาพ
: