ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
poy
อายุ
:
33 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
nongpoy
รูปภาพ
: