ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
วิน
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นครนายก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
วิศวกร/ช่าง
คำแนะนำตัว
:
ชื่อวินครับ
รูปภาพ
: