ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบลล์
อายุ
:
35 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ขอนแก่น
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
Thanks to bel our God.
รูปภาพ
: