ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
นุกส์
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ปัตตานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
fu ดีค่ะเพ่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่าน
รูปภาพ
: