ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ต้นนา
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
ต้นนาคับรักพระเจ้าคับ
รูปภาพ
: