ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
บุ๋มบิ๋ม
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
I love you with you of god.
รูปภาพ
: