ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เฟิร์น
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครราชสีมา
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
i'm fern
รูปภาพ
: