ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
จอย
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: