ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
นะนะ
รูปภาพ
: