ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กล้วยหอม
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
น่าน
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
อยากรู้จักจังเยย...
รูปภาพ
: