ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
yu
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
ปริญญาโท
อาชีพ
:
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ
คำแนะนำตัว
:
อยู่เพื่อพระคริส
รูปภาพ
: