ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ฮันน่า
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะฮันน่าค่ะ
รูปภาพ
: