ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
น้ำหวาน
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุบลราชธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า
รูปภาพ
: