ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อร
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ตราด
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
อื่นๆ
คำแนะนำตัว
:
สวัสดี
รูปภาพ
: