ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เกรซ
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ยะลา
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
GOD BLESS YOU
รูปภาพ
: