ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ก้อย
อายุ
:
32 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สมุทรสาคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สวัสดีค่ะ
รูปภาพ
: