ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เบิ้ม
อายุ
:
49 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
ปทุมธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ข้าราชการทหารสัญญาบัตร
รูปภาพ
: