ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แพร์
อายุ
:
572 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ยินดีทิ๊รุ่วจักทุกคนคร๊ !! ^^'
รูปภาพ
: