ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอ้
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นครศรีธรรมราช
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หนีห่าว
รูปภาพ
: