ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
Ketter
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานบัญชี/การเงิน
คำแนะนำตัว
:
I Love Jesus
รูปภาพ
: