ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โครินธ์
อายุ
:
583 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
พิษณุโลก
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
พระเยซูตายเพื่อไถ่บาปเรา
รูปภาพ
: