ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เดือน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
ฝากตัวด้วยคับ พระเจ้ารักคุณ
รูปภาพ
: