ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ครอส
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เพชรบูรณ์
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
God bless you...!!!!
รูปภาพ
: