ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
หมูอ้วน
อายุ
:
44 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
สรรพสิ่งย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
รูปภาพ
: