ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
มีมี่
อายุ
:
26 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีดีค่ะ ทุกคน
รูปภาพ
: