ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ตุ๊ก
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
เชียงราย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
เราเพื่อนกันในพระคริตส
รูปภาพ
: