ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
โอม
อายุ
:
22 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
สระบุรี
การศึกษา
:
ประถมศึกษา
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
D_DDD-D
รูปภาพ
: