ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุยฝ้าย
อายุ
:
30 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
อุดรธานี
การศึกษา
:
อาชีวศึกษา / สายอาชีพ
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
สมาชิกใหม่ค่ะ
รูปภาพ
: