ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
เจน
อายุ
:
28 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
ชลบุรี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ดีจร้า พี่น้องในพระคริสต์
รูปภาพ
: