ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปุ๊ก
อายุ
:
50 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
ธุรกิจส่วนตัว
คำแนะนำตัว
:
รูปภาพ
: