ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ชัดเจน
อายุ
:
25 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
เชียงใหม่
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
ขอฝากตัวด้วยน่ะครับ
รูปภาพ
: