ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ปิ๊บปี้
อายุ
:
24 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
หนองคาย
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนต้น
อาชีพ
:
นักเรียน/นักศึกษา
คำแนะนำตัว
:
-
รูปภาพ
: