ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
แอน
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
มุกดาหาร
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
รักพระสุดจิต,ใจ,กำลัง
รูปภาพ
: