ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
กาน
อายุ
:
31 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
สุราษฎร์ธานี
การศึกษา
:
มัธยมศึกษาตอนปลาย
อาชีพ
:
พนักงานทั่วไป
คำแนะนำตัว
:
หวัดดีค่ะ
รูปภาพ
: