ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
อ้น
อายุ
:
48 ปี
เพศ
:
ชาย
จังหวัด
:
นนทบุรี
การศึกษา
:
ปริญญาตรี
อาชีพ
:
คอมพิวเตอร์
คำแนะนำตัว
:
ความหวังเปลี่ยนชีวิตได้
รูปภาพ
: