ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อเล่น
:
ส้มเปรี้ยว
อายุ
:
27 ปี
เพศ
:
หญิง
จังหวัด
:
กรุงเทพมหานคร
การศึกษา
:
อาชีพ
:
คำแนะนำตัว
:
หวาดดีคร้า ส้มโอเปรี้ยวนะค่ะ
รูปภาพ
: